Warranty​

Garantie​

MOVA International (MOVA Globes), een divisie van TurtleTech Design Inc. en haar geautoriseerde dealers garanderen aan de oorspronkelijke koper dat dit product (MOVA® Globe, met uitzondering van het basisstation en accessoires) bij normaal gebruik vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. voor een periode van EEN jaar vanaf de datum van aankoop.

Tijdens de garantieperiode en op vertoon van het aankoopbewijs wordt het product, naar goeddunken van MOVA, vervangen door een identiek of soortgelijk model. Deze garantie geldt alleen voor service in het land waar het product is gekocht. Als het product in het ene land wordt gekocht en vervolgens naar een ander land wordt vervoerd, is de garantie niet langer geldig.

Hoe u een claim kunt indienen onder de garantie

Om een claim in te dienen onder de garantie, vult u het online formulier in, belt of e-mailt u de klantenservice van MOVA om een Return Merchandise Authorization Number (RMA) te verkrijgen. Nadat u het RMA-nummer heeft ontvangen, stuurt u het product gefrankeerd op met een kopie van de aankoopbon of een ander aankoopbewijs waarop de aankoopdatum staat.

Contactgegevens voor garantieservice

E-mail: support@movaglobes.com

Vanwege de mogelijkheid van beschadiging of verlies tijdens het transport, raden wij u aan het product veilig te verpakken en verzekerd te verzenden, een ontvangstbewijs op te vragen of een geschikt trackingnummer op te geven als bewijs van levering.

De garantie vervalt indien

Het probleem wordt veroorzaakt door onjuiste, ruwe of nalatige behandeling of gebruik.
Het probleem wordt veroorzaakt door een brand of een andere natuurramp.
Het probleem wordt veroorzaakt door onjuiste reparatie of afstelling uitgevoerd door iemand anders dan TTD of een erkend servicecentrum.
Er wordt geen aankoopbewijs verstrekt als u aanspraak maakt op garantieservice nadat de garantieperiode is verstreken.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op media of accessoires die bij de MOVA® Globe worden geleverd of gekocht.

Deze beperkte garantie dekt niet de houder of accessoires die bij de MOVA® Globe worden geleverd of gekocht.

Noch deze garantie, noch enige andere garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, strekt zich uit voorbij de garantieperiode. Sommige staten of rechtsgebieden staan de beperking van de duur van een impliciete garantie niet toe, en sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel door een partij niet toe als gevolg van aan de nalatigheid van die partij, zodat de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen in die gevallen niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten.

Retour haut de page